Blog

Manažované sporenia a fondy životného cyklu

Skúste si predstaviť, že je rok 2009, vrcholí globálna finančná kríza a vy sa práve chystáte do dôchodku, no všetky vaše úspory sú v akciách. Aj vám nabehla husacia koža ako mne? Des! Zo širokého spektra finančných nástrojov sú akcie práve tie, ktoré ponúkajú pre retailového klienta najvyšší potenciál výnosu, no ich volatilita (výkyv ceny) je tiež najvyššia. Ak dôjde k poklesu trhu na začiatku vášho investovania, tak to nie je až taký problém a ak sa zachováte duchaprítomne, tak môžete na tejto situácii vyťažiť lacným nákupom. No ak by k prepadu trhu došlo na konci vášho investičného horizontu, pár týždňov, či mesiacov pred odchodom do dôchodku, tak to už problém bude, a to veľký! Opäť čakať, kým sa trh vybalansuje, by pre vás znamenalo odísť do dôchodku o pár rokov neskôr, a takýto „luxus“ si nemôžete dovoliť.

Manažované sporenia

Preto vznikli manažované sporenia, ktoré takýmto prepadom na konci investičného horizontu vedia zamädziť. Manažované sporenie rozdelí vašu investíciu do dvoch období. Prvým obdobím je akumulačná fáza, keď sa investuje do akciícieľom dosahovať čo najvyšší možný výnos. Druhým obdobím je stabilizačná fáza, ktorá má za úlohu nasporený kapitál ochrániť pred krízou a prepadom. V čase stabilizačnej fázy sa postupne nazhromaždený kapitál presúva z akciových podielových fondov do fondov, ktoré sú cenovo stabilné a aj v čase krízy nekolíšu – fondy dlhopisové a fondy peňažné.

Výsledkom fázy stabilizácie je ochrana vášho nasporeného majetku, a teda v čase, keď svoje úspory budete potrebovať, sa už budú všetky nachádzať v bezpečných aktívach tak, aby ich prípadná kríza nemohla ohroziť.

Dobré manažované sporenia sa vyznačujú flexibilitou, možnosťou meniť a upravovať stabilizačnú fázu, a to všetko ruka v ruke s vašimi životnými cieľmi a plánmi. Ak sa rozhodnete odísť do dôchodku neskôr, tak stabilizačnú fázu o pár rokov odložíte, a naopak. Každopádne je dĺžka nastavenej stabilizačnej fázy dôležitá. Pri krátkej stabilizačnej fáze sa zvyšuje riziko, naopak pri príliš dlhej stabilizačnej fáze sa môžete ukrátiť o potenciálny výnos z akcií.

Fondy životného cyklu

Na podobnom princípe ako manažované fondy fungujú aj fondy životného cyklu. Tie už majú v sebe zabudovaný mechanizmus, ktorý automaticky mení zloženie portfólia v závislosti od zostávajúceho času do konca investície. Odhliadnuc od menšej flexibility nastavovania akumulačnej a stabilizačnej fázy disponujú fondy životného cyklu rovnakými výhodami ako manažované sporenia.

No opäť platí staré známe, že pri výbere a vhodnosti finančných inštrumentov, ktoré majú zabezpečiť vaše budúce ciele, sa nezabudnite poradiť s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú…

Pridať komentár
KATEGÓRIE

Podielové fondy

TAGY