Blog

Poplatky podielových fondov

Pri investovaní v podielových fondoch je nesmierne dôležité poznať ich nákladovosť. Akciový trh ponúka z dlhodobého hľadiska zhodnotenie až 6-9% ročne, tak veru nie je jedno, či investujete do fondu, ktorý má ročné priemerné náklady 2% alebo má tie náklady 5%.

Pri dlhodobom investovaní znamená každé percento nákladov rozdiel v desiatkach tisícoch eur na vašom investičnom účte na konci investičného horizontu.

Vo fondoch sa stretnete s týmito druhmi poplatkov:

  • Vstupný poplatok
  • Poplatok za správu fondu
  • Poplatok pre depozitára
  • Transakčné poplatky

A niekedy môže fond namiesto vstupného poplatku obsahovať výstupný poplatok, ktorého výška s pribúdajúcou dobou investovania klesá.

„Ongoing charges“

Všetky poplatky okrem vstupného a výstupneho poplatku súhrnne znázorňuje ukazovateľ priebežných poplatkov. V angličtine sa môžete stretnúť s pojmom „ongoing charges“. Údaj o výške priebežných nákladov je povinnou súčasťou dokumentu zvaného kľúčové informácie pre investorov (skratka KIID). Ak natrafíte na fondy, ktoré majú údaj o priebežných poplatkoch zamlčaný, tak to je pre vás varovný prst, že tieto fondy pravdepodobne nebudú ideálna voľba na investovanie. Mimochodom zamlčiavanie nákladovosti fondov je porušovanie zákona.

Na zamlčané priebežné poplatky môžete natrafiť aj pri fondoch, ktoré sú ponúkané iba ako súčasť poistných zmlúv investičného životného poistenia. V takom prípade sa nejedná o porušovanie zákona, ale žiaľ iba o jeho prispôsobenie si vo svoj vlastný prospech alebo obchádzanie.

Podobne, ako by ste si nekúpili vec, ktorej chýba cenovka, si nekupujte ani fond, ktorého nákladovosť nepoznáte. Investovanie nemá byť ruskou ruletou, ale premysleným aktom. 🙂

V kľučových informáciách pre investorov je zväčša zobrazovaný údaj výkonnosti fondu očistený už o priebežné poplatky fondu. Takže výkonnosť uvádzaná v dokumente je už v čistom vyjadrení (samozrejme pred zdanením).

Na čo si dať extra pozor?

Priebežné poplatky sú dôležitejšie ako vstupný a výstupný poplatok. Investovanie bez vstupných poplatkov je síce lákavé, ale neznamená to, že takéto investovanie bude vhodné.

Vstupný a výstupný poplatok zaplatíte iba raz, zatiaľ čo poplatky priebežné platíte každoročne. Takže fond ponúkajúci nízke priebežné poplatky môže byť v konečnom dôsledku omnoho lepšou voľbou ako fond, ktorý je bez vstupného poplatku, no naopak má priebežné poplatky niekoľkonásobne vyššie.

Pridať komentár
KATEGÓRIE

Podielové fondy

TAGY