Je to bezpečné?

Ak chcete predčasne splatiť hypotéku, nasporiť si na dôchodok alebo odložiť niečo pre budúcnosť svojich detí, musíte sporiť do akciových podielových fondov. Každý z ponúkaných sporiacich programov obsahuje defenzívnejšie (konzervatívnejšie), aj agresívnejšie investičné stratégie.

Graf nárastu akcií a dlhopisov

Prečo investovať do akcií?

Je veľký rozdiel, či investujete do akcií, dlhopisov alebo peňažného trhu. Pozrite si na grafe výnos (p.a.) týchto 3 foriem investovania za 115 rokov. Graf je zaujímavý aj tým, že zahŕňa veľké prepady akciového trhu v rokoch 2001 a 2007-2008. Napriek kolísavosti boli reálne výnosy akcií (po odrátaní inflácie) ďaleko najvyššie.

Riziko straty z akciovej investície vzhľadom na investičný horizont

Investičný horizont neznamená, že na peniaze nemôžete počas sporenia siahnuť. Dodržanie investičného horizontu však významne znižuje riziko potenciálnej straty. Ak investujete do akcií na 1 rok, riziko straty je štatisticky veľmi vysoké. pri investovaní na 10 rokov skončilo v strate len 7 ľudí zo 100. Pri investovaní nad 25 rokov bolo riziko straty nulové.

Graf - investičný horizont

„Zložený úrok je ôsmy div sveta.”

Albert Einstein

Graf - investičný horizont

Čo sa stalo s 1 dolárom za 115 rokov?

Kúpna sila dolára investovaného do dlhopisov narástla na 8,4-násobok. Hodnota dolára investovaná do akcií sa však zvýšila na 325-násobok. Vysoké zhodnotenie je zásluhou zloženého úročenia, pri ktorom sa tvoria úroky z úrokov. Vďaka stále sa zvyšujúcej zásobe peňazí v obehu tento efekt nikdy nezmizne. Aj z veľkých prepadov na trhu sa časom stanú len bezvýznamné epizódy.